Start-ups
De oprichters van Kenobi Soft zitten zelf achter een start-up en zijn betrokken geweest bij het Launchub seed fonds. Dus we kennen de dynamische omgeving waaronder Startup moeten opereren: requirements staan nooit vast, nieuwe ideeën moeten uitgewerkt worden en aan het begin weet je niet precies waar je uitkomt. En bij dit alles moet gewerkt worden met beperkte financiële middelen.
Kenobi Soft heeft ervaring met het implementeren van MVP’s voor start-ups. Hierbij staat voorop dat we actief meedenken voor de beste oplossing en snel inspelen op nieuwe wensen. Door onze korte feedback cyclus van 2 weken volgens de SCRUM methode, bent u altijd in controle over waar het product heen gaat.
Alle projecten voor Startups worden begeleid door een Certified Scrummaster®
Volledige diensten